کالای ایرانی یا خارجی …..

سپاس از شما که در حمایت از تولید ایرانی گام برمی دارید .
بیائید در این مورد بیشتر گفتگو کنیم

استفاده از کالای داخلی و ایرانی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

نگاهی به ۳ ویژگی حمایت از تولید داخل

 

ایجاد اشتغال

«ایجاد اشتغال»، «جلوگیری از خروج ارز» و «رشد اقتصادی» سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند و در صورت حمایت نهادهای مختلف کشور از تولید داخل محقق خواهند شد.

 

جلوگیری از خروج ارز

مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که..

 

رشد اقتصادی

سومین مزیت حمایت از تولید داخل توسعه اقتصاد کشور است. بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه اقتصاد ایران باید دارای رشد ۸ درصدی باشد که متاسفانه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است…

 

موفقیت تصادفی نیست، قطعا یک انتخاب است …

… Success is not chance, Definitely is a choice